Created Time: 9/26/2023 7:31:15 PM


Защо някой да решава вместо гражданите на Република България? България бързо да приеме законодателни промени, с които да се въведе процедура за правно признаване на промяната на пола – за това призова Комитетът на министрите на Съвета на Европа.

Post PictureCreated Time: 9/22/2023 4:58:53 PM


Честит празник!

Post PictureCreated Time: 8/29/2023 10:28:28 AM


Адвокат за случая "Дебора": От една експертиза не може да се определи дали Георги е невинен. "Политиците, предвид наближаващите местни избори, опитаха да използват болката на обществото", каза Райна Аврамова

Post PictureCreated Time: 8/4/2023 9:35:41 AM


Райна Аврамова: Не искам да смятам, че Истанбулската конвенция се вкарва през задния вход, но така звучи Мястото на закрилата на лицата в интимна връзка е в Наказателния кодекс, не в Закона за защита от домашното насилие, смята адвокатът. Думата “дом", която е заложена в ЗЗДН има съвсем различен смисъл от този, влаган от депутатите с предлаганите промени. Притеснителното в Истанбулската конвенция са две неща: Първото е преамбюла на Конвенцията и е наречено „Структурни причини за насилието над жени“.Тази конвенция приема една социалистическа крайнолява трактовка на това какви са причините за на...


Научи повече
Post PictureCreated Time: 8/16/2023 10:00:03 AM


Въпросите свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който да замести липсващото съгласие на единия родител. С оглед защита правата на детето, заместването на съгласието трябва да се отнася за определен, конкретен случай, за да може съдът да прецени дали излизането извън пределите на страната е в изключителен интерес на детето, като се вземе предвид и правото на родителите да осъществяват п...


Научи повече
Post Picture