Нашите принципи

В правова държава и в общество, основано на върховенството на закона, адвокатът има особена роля. Неговите задължения не се изчерпват с изпълнението на дадения му мандат, а произтичат и от традициите на вековната професия. Адвокатът трябва да служи както на интересите на правосъдието, така и на законните интереси и права на физическите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава.

Взаимоотношенията с нашите клиенти се градят на основата на доверието. Съветваме и защитаваме клиентите си компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно. Осведомяваме клиентите си за развитието на възложената ни работа и при поискване отговаряме на поставените ни от тях въпроси във връзка с провежданата защита. При упражняване на адвокатската професия във всичките си действия се ръководим единствено и само от интересите на своите клиенти, като спазваме закона и правилата за професионално поведение.

Последни новини


15.05.2024

По жалба на адв. Райна Аврамова срещи ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ /ВАдвС/ във връзка с приложението на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОМИСИЯТА ЗА ЗА.....


13.03.2024

Видео със сцена на домашно насилие обиколи интернет, като на кадрите се вижда как мъж бие съпругата си в Бобов дол. Според информацията детето на.....


24.01.2024

“Райна Аврамова добави, че мъжете рядко се обръщат към съда за незабавна защита и ограничителна заповед. "Мъжете в представите са стожери за семе.....Последни видеа


"Видео със сцена на домашно насилие обиколи интернет, като на кадрите се вижда как мъж бие съпругата си в Бобов дол. Според информацията дете.....

"Проблемът не е в спора за родителските права, не е и в споделеното родителство, а в това, че законът определя за баща на детето съпруга на м.....

"„Политиците започват да ревизират закони, когато има обществен натиск, коментира адвокат Райна Аврамова в ефира на „БНТ“ по повод случая с о.....