15.05.2024

По жалба на адв. Райна Аврамова срещи ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ /ВАдвС/ във връзка с приложението на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ /КЗЛД/ в мотивите си в Решение № ППН-01-604/2023/ от 14.05.2024 г. е приела, че обработването на лични данни от ВАдвС е извършено в нарушение на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по чл.5. $1, б. „а“ от Регламент 2016/679, доколкото разпостранението на информация за идентификатор ЕГН е принципно забранено на основание чл. 25ж, ал.1 от ЗЗЛД, а разкриването му чрез публикуване пред потенциолно неограничен кръг трити лица, без да са предприети превантивни или преустановяващи мерки, е недобросъвестно и непрозрачно по отношение на субекта на данни.

По жалба на адв. Райна Аврамова срещи ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ /ВАдвС/ във връзка с приложението на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ /КЗЛД/ в мотивите си в Решение № ППН-01-604/2023/ от 14.05.2024 г. е приела, че обработването на лични данни от ВАдвС е извършено в нарушение на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по чл.5. $1, б. „а“ от Регламент 2016/679, доколкото разпостранението на информация за идентификатор ЕГН е принципно забранено на основание чл. 25ж, ал.1 от ЗЗЛД, а разкриването му чрез публикуване пред потенциолно неограничен кръг трити лица, без да са предприети превантивни или преустановяващи мерки, е недобросъвестно и непрозрачно по отношение на субекта на данни. ВАдвС е администратор на лични данни по смисъла на чл.4, 7) от Регламента – юридическо лице на основание чл.118 от Закона за Адвокатурата, което самостоятелно определя целите и средствата за обработването. На основание чл.58, $ 2, „г“ от Регламента 2016/697 е разпоредено на администратора на лични данни ВАдвС да приведе правилата за защита на личните данни в съответствие с разпоредбите на регламента, като се въведат ясни и конкретни задължения на длъжностното лице по зашита на данните във връзка с дейностите по обработване на лични данни при публикуване на информация на уеб сайта https://www.vas.bg . Наложена е и имуществена санкция в размер на 5000 лв.

13.03.2024

Видео със сцена на домашно насилие обиколи интернет, като на кадрите се вижда как мъж бие съпругата си в Бобов дол. Според информацията детето на двойката е заснело сцените между родителите си. "Тя казва, че иска мъжът ѝ да бъде освободен и да живее живота си. Това се дължи или на страх, че след като приключи производството и си изтърпи наказанията ще потърси отмъщение, или изпитва все още силни емоционални чувства", коментира адвокат Райна Аврамова в студиото на "България сутрин".

Видео със сцена на домашно насилие обиколи интернет, като на кадрите се вижда как мъж бие съпругата си в Бобов дол. Според информацията детето на двойката е заснело сцените между родителите си. "Тя казва, че иска мъжът ѝ да бъде освободен и да живее живота си. Това се дължи или на страх, че след като приключи производството и си изтърпи наказанията ще потърси отмъщение, или изпитва все още силни емоционални чувства", коментира адвокат Райна Аврамова в студиото на "България сутрин".

24.01.2024

"Фактът, че се е стигнало до съд за родителски права, означава, че съвместно няма как да ги упражняваме. След като не могат да се разберат, е проблем съдът да постановява споделено родителство. В случая майката вече е в брак. Бащата разполага с процедура за бащинство, законът му дава тази възможност. Проблемът не е в процедурата по бащинство, проблемът е в начина на комуникация между страните - съпрузи, съжителстващи на съпружески начала и наличието на трето лице", допълни адвокат Аврамова.

“Райна Аврамова добави, че мъжете рядко се обръщат към съда за незабавна защита и ограничителна заповед. "Мъжете в представите са стожери за семейството и държат да не бъдат възприемани като слаби. Не е вярно, че заповедите за незабавна защита се издават бавно, това става за 24 часа. Имаме дежурни съдии и съм получила такава заповед при заплахи чрез Viber съобщения по Коледа. Когато има обосновани съмнения, че животът, здравето на жертвата е в опасност, съдът ги издава. Само на база на декларации не ги издава, те се използват после по делата за родителски права, което не прави чест на лицата, които го правят", каза още адвокатът по семейно право. ”

04.08.2023

“Райна Аврамова: Не искам да смятам, че Истанбулската конвенция се вкарва през задния вход, но така звучи Мястото на закрилата на лицата в интимна връзка е в Наказателния кодекс, не в Закона за защита от домашното насилие, смята адвокатът”

“Райна Аврамова: Не искам да смятам, че Истанбулската конвенция се вкарва през задния вход, но така звучи Мястото на закрилата на лицата в интимна връзка е в Наказателния кодекс, не в Закона за защита от домашното насилие, смята адвокатът”

02.08.2023

„Политиците започват да ревизират закони, когато има обществен натиск, коментира адвокат Райна Аврамова в ефира на „БНТ“ по повод случая с обезобразеното с макетно ножче 18-годишно момиче. Според нея всяка прибързана ревизия носи след себе си негативи.

„Политиците започват да ревизират закони, когато има обществен натиск, коментира адвокат Райна Аврамова в ефира на „БНТ“ по повод случая с обезобразеното с макетно ножче 18-годишно момиче. Според нея всяка прибързана ревизия носи след себе си негативи. „Измененията в Наказателния кодекс /НК/ не трябва да бъдат свързани единствено със завишаване на размера на наказанието, а следва да бъдат попълнени с допълнителни състави на престъпления – това може да бъде изтезанието, гаврата, унижаването на човека“, обясни още тя.

Page 1 of 15