04.12.2019

Дело на годината

За втори път адвокат Райна Аврамова с приз от „Националните награди за правосъдие“. На благотворителния бал на юристите "Темида цената на истината" проведен на 23.11.2019 година адвокат Райна Аврамова бе удостоена с приз за „Дело на годината“: „БИСОФТ“ЕООД срещу НБПП за авторското право на софтуерна система/продукт за отчитане на правната помощ по Закона за правна помощ. Припомняме, че адвокат Райна Аврамова получи и приз за 2017 година за „Жена-адвокат на годината“ на стилна церемония в София.

21.11.2019

Директно - публично разпределение на дело НБПП/БИСОФТ

Системата за случайно разпределение на дела определи съдия Ивайло Младенов за докладчик по делото, образувано в Апелативен съд – София по повод жалба срещу определение на СГС, с което е допусната обезпечителна мярка „забрана“ за използване на софтуерния продукт, представляващ единна информационна система за отчитане на правната помощ с европейски средства по Оперативна програма добро управление, с който НБПП и адвокатски колегии работят от м. септември 2018 г. Делото е с № 5697/2019 год. и предстои разглеждането му в Апелативен съд – София.

13.09.2019

Нощен хоризонт

В петък, 13.09.2019 г. взех участие в рубриката „Нощен хоризонт“ по БНР. Акцент беше поставен на делата за развод, по които съм тесен специалист. Обсъдихме актуалните проблеми, съпътстващи семейния живот на едно българско семейство, решенията, които вземат двамата съпрузи и последствията от тях, развитието на отношенията им, причините за разделите и отзвукът от всичко това, отразяващ се най-вече на децата.

Page 4 of 14