Номинация за адвокат на годината

Уважаеми госпожи и господа,


Казвам се Жасмина Саръиванова и самата аз съм юрист. 


За първи път използвам възможността да номинирам адвокат на годината, защото за първи път, с чиста съвест мога да предложа истински такъв, а именно - Адвокат Райна Аврамова. 

Адвокат Аврамова е  истински професионалист, съчетаващ задълбочени теоретични и практически познания, човечност и логическа мисъл. Адвокат, който  изслушва клиентите си и се превръща в техен довереник в истинския смисъл на тази дума.  Адвокат, който владее реториката и ораторското изкуство. Адвокат и юрист, който не остава само в сферата на практиката, а има и принос към правната наука.  Адвокат, който обучава и предава знанията си на следващото поколение млади юристи и ги учи да бъдат истински професионалисти. Адвокат, който печели, спазвайки основния принцип, че правото е наука за доброто и справедливостта.

Убедена съм, че един истински адвокат трябва да притежава всички изброени  качества, поради което вярвам, че адвокат на годината трябва да бъде адвокат Райна Аврамова (Софийска адвокатска колегия).


С уважение и пожелания за успех,


Жасмина Саръиванова