МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ УНСС

Благодаря на академичната общност, че даде възможност на адвокати и по-конктерно лично на мен за участие в Международната юбилейна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Иван Владимиров по проблемите и перспективите на международното публично и частно право. Членството на България в ЕС налага едно взаимодействие между академичната общност, адвокатите и магистратите с оглед успешната практическа реализация на всички директиви и регламенти на ЕС, които са с приоритет пред вътрешното национлано законодателство. Това обаче може да стане само и единствено чрез обучението и специализацията на съдебни адвокати и магистрати, осигурена именно от академичната общност. Имах удоволствието да бъда част от този важен процес, именно във време на активна промяна по прилагането на европейското законодателство, като изнесеният от мен доклад бе именно за съдебния адвокат в България през призмата на сравнително-правния анализ на същия в държави членки на ЕС. В древен Рим юристите били обединени под общото название „iurisprudentes“, въпреки че съществували няколко категории. Юрисконсултите предоствяли извънсъдебна правна помощ под формата на консултации на форума или в дома си по всяко време и на всеки, който имал нужда. Успоредно с тях действали и професионалните юристи, които редактирали завещания или договори, защитавали накърнени правни интереси и представлявали пред магистратите или пред съда лица. Сред тях са ораторите и адвокатите, чиято дейност е свързана със седебните процеси. Терминът, използван за адвокатската професия – „advocatus”, се свързва с глагола “vocare”, който означава “приканвам на помощ“. Сами разбираме, че още от дълбока древност е имало юристи, които осъществяват извънсъдебна правна помощ и други, които осъществяват съдебна такава. Подробният ми доклаад е отпечатан в списание „Бизнес клуб“, бр. 9 и бр. 10 на 2017 год,, като предстои отпечатването му и в издание на УНСС – организатор на Международната конференция.

Изображения

---

Видео

---