02/12/2015

Столичната адвокатура ще си избира ново ръководство в края на януари.

Социалният ми опит в последните десетилетия доказа, че винаги, когато съм се изкушавала да се доверя на лесните решения и да повярвам в магически рецепти за светло бъдеще, съм плащала цената на грешката, умножена по тежестта на забавянето. Като гражданин и професионалист, посветил интелекта и енергията си на защитата на върховенството на закона като най-висша ценност съм убедена, че ръководството на Софийска адвокатска колегия трябва да бъде поверено на личности, които да бъдат активни и доверени защитници за осъществяването на дълбока и осмислена промяна, подчинена на реалистична програма. Промяна, обаче за която трябва воля от всички 5 000 адвокати на колегията!!!

27/11/2015

Адвокат Райна Аврамова-Еланджиева: Конспиративни игри тресат адвокатурата

Адвокатските съвети са приравнени на обикновени пощенски кутии Адвокат Аврамова, на избора за членове на съвета на Софийската адвокатура проведен на 25 януари 2015 г. вие получихте 130 гласа, а за делегат на общото събрание на адвокатите от страната 210 гласа. На балотажа на 1 февруари 2015 г ви подкрепиха съответно 87 колеги за...

08/10/2015

Сблъсъци при избора на нови органи за Софийска адвокатска колегия 25.01.2015 год. и 01.02.2015 год.

Адвокатсктата колегия е еталон, тя има конституционно задължение към гражданите поотделно и към обществото като цяло. Колегията не може да си позволи грубо погазване на волята на членовете си и на закона.

26/04/2015

РЕЗОНАНС 26.04.2015: Какво в исканите промени в Закона за адвокатурата сблъска нотариуси и адвокати?

Исканите промени в Закона за адвокатурата са на първо място в защита и в полза на гражданите и на юридическите лица, чийто интереси защитава българската адвокатура. Следва да отбележим, че разширяването на рамката на адвокатската професия не води до ограничаване на стопанската дейност на други стопански субекти, тъй като не предвижда изрична забрана определени правни услуги да бъдат предоставяни и от неадвокати. Просто се дава една възможност клиентите да избират при кого да бъде извършвана удостоверителна дейност /което от своя страна води до конкурентна среда/ и то само за неподлежащи на вписване в официалните регистри заверки, с които сегашните удостоверителни функции на адвокатите ще са доразвити и конкретизирани. Не приемаме и упрека, че адвоката няма да е безпристрастен при заверките. С оглед на своите правомощия единстевно безпристрастен в своята дейност е съда. Останалите – нотариусите, ЧСИ и юрисконсултите са по дефиниция в потенциален конфликт на интереси, тъй като действат винаги по поръчка на една от страните. Завишаването на изискванията за прием в адвокатурата пък няма да доведе до ограничаване на досъпа до професията, тъй като не се въвежда ограничение в броя на лицата, които могат да бъдат вписани като адвокати.

Page 14 of 14